Instrukcja korzystania z kremacji online
  • Logujemy się na stronę używając otrzymany nazwę użytkownika i hasło.
  • Otrzymane dane wpisz w pola tekstowe i klikamy przycisk „Zaloguj się”.
  • Po poprawnym zalogowaniu zobaczysz stronę z przypisanym do twojego konta piecem.
  • Aby uruchomić kamery musimy kliknąć jedno z dwóch czarnych okien. Po kliknięciu pojawi się obraz z kamery.
  • Możemy korzystać z obu kamer na raz, lub powiększyć którąś z nich na pełny ekran.
  • Domyślnie obrazu z kamer nie da się nagrywać, o nagranie z kremacji możemy poprosić w zakładzie pogrzebowym „Walicki”.
  • Dostęp do kamer jest przyznany na czas kremacji, po niej nasze konto straci dostęp do kamer z zakładu.
  • Kamery może jednocześnie oglądać kilka osób na kilku komputerach